Thisted Kirkegård - Top billedet

Kirkegårdens sæsoner

 

Januar og februar

I januar og februar er der, afhængigt af vejrliget, travlt med glatførebekæmpelse på alle tre kirkegårde.

 

I vintermånederne fældes træer og alléerne beskæres. Der udføres omlægning, reparation samt generel vedligeholdelse og forskønnelse af kirkegårde, bygninger og stier.

I 1 kvartal faktureres ydelser for året der kommer; renhold, forårs- og sommerblomster samt gran betales forud.

For efterbestillinger af gran er deadline i uge 42.

 

Marts

Forårssløjfning af gravsteder udføres. Midt i marts fjernes granpyntningen og umiddelbart herefter plantes stedmoderplanter, og gravstederne rives. Renhold af gravstederne starter og fortsætter frem til midt i oktober.

 

I marts udsendes brev til pårørende, hvis gravsteder er klar til anlæg, og der aftales tid om anlægsamtale.

 

April og maj

Nye gravsteder anlægges, gamle gravsteder bliver rettet op og udgåede planter udskiftes. Det er tid til at bestille ændringer på eksisterende gravsteder.

 

Midt i maj blomstrer de japanske kirsebærtræer i urne haverne, til glæde for de mange besøgende netop i denne tid.

 

Juni

Inden grundlovsdag plantes sommerblomster på gravstederne. Den mest brugte sort er lyserøde isbegonier, da den er mest holdbar. Men det er muligt at bestille andre sorter.

I juni udsendes samlet faktura for forårs- og sommerblomster.

 

Juli og august

Hækkene klippes i juli og august over en periode på seks uger. I august udsendes brev til pårørende, hvis gravsteder er klar til anlæg, og der aftales tid til en anlægsamtale.

 

I august sendes et fornyelsesbrev ud til de gravstedsindehavere, hvis gravsted udløber ved årskiftet. Inden 1.oktober bedes indehaverne give besked om enten fornyelse eller sløjfning af gravstedet. Med fornyelsesbrevet følger et skema med oversigt over kirkegårdens serviceydelser.

 

September

Nye gravsteder anlægges, gamle gravsteder bliver rettet op og udgåede planter udskiftes. Det er tid for at bestille ændringer på eksisterende gravsteder.

 

Oktober, november, december

 Efterårssløjfning af gravsteder udføres inden granpyntningen. Sommerblomster fjernes i uge 42.

 

Granpyntningen påbegyndes i uge 43, dvs. ugen efter skolernes efterårsferie. Arbejdet strækker sig over ca. otte uger og skrider hvert år frem i vilkårlig rækkefølge.

 

 

 

 

 Søg efter gravsted

Brug vores gravstedssøger til at finde dine afdøde slægtninge på kirkegården.
 

Find Gravsted

  • Åbningstider:
  • Mandag, onsdag og fredag kl. 9.00 - 12.00
  • Tirsdag og torsdag kl. 8.30 - 12.30